Odwiedziny wicepremiera,minister nauki i szkolnictwa wyższego P. Jarosława Gowina.

8 lipca br. powiat bocheński odwiedził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego P. Jarosław Gowin. Podczas wizyty odwiedził jednostkę OSP Chodenice, gdzie  uczestniczył w przekazaniu samochodu pożarniczego. Akt przekazania pojazdu – prezesowi OSP – Stanisławowi Bukowcowi wręczył wicepremier Jarosław Gowin oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak. Nowy samochód – Renault Master Furgon kosztował 119 600 zł. Dotację w wysokości 50 tys. zł na zakup pojazdu przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna PSP. Drugie 50 tys. zł przeznaczył na ten cel samorząd Miasta Bochni. Blisko 12 tys. zł to suma ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców osiedla Chodenice, a pozostała kwota to wkład własny OSP oraz sponsorów.

Po uroczystości, wicepremier Jarosław Gowin wraz z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP – nadbryg. Stanisław Nowak odwiedził Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, gdzie spotkał się ze strażakami oraz zapoznał z rozwiązania technicznymi występującymi w nowo wybudowanej remizie. Szanownych gości przyjął Komendant  Powiatowy PSP w Bochni  – st.bryg. Krzysztof Kokoszka, jak również  w imieniu powiatu  Wicestarosta Józef Mroczek, uroczystość uświetnił również swoją obecnością  Powiatowy Kapelan Strażaków – ks. Stanisław Szczygieł.

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content