Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe o kryptonimie „OPAKOWANIA 2018”

28 września 2018 r. odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe  o kryptonimie „OPAKOWANIA 2018” na terenie zakładu „Werner Kenkel” – produkującego opakowania tekturowe, zlokalizowanego w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Adolfa Mitery. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Bochni oraz firma „Werner Kenkel”. Ogólny scenariusz działań ratowniczo-gaśniczych zakładał, że na terenie zakładu „WERNER KENKEL” doszło do pożaru w pomieszczeniu kuchni kleju. Pożar rozprzestrzenia się na magazyn surowca oraz dach budynku, w związku z  występowaniem silnego zadymienia kierownictwo zakładu przeprowadza ewakuacje pracowników w wyniku której ustalono, że brakuje trzech osób.

Ćwiczenia zostały podzielone na dwie części: aplikacyjną i praktyczną. Podczas ćwiczeń aplikacyjnych, gdzie omawiane były min. temat oraz założenie ćwiczeń, Dyrektor zakładu „Werner Kenkel” Pan Maciej Słoma przekazał bocheńskim strażakom, ufundowany przez firmę „Werner Kenkel” aparat ochrony dróg oddechowych. Podczas ćwiczeń praktycznych prowadzono działania w zakresie ratownictwa technicznego związane z poszukiwaniem, uwolnieniem oraz ewakuacją osób poszkodowanych, głównym elementem były jednak działania związane z pożarem obejmującym wnętrze oraz dachu budynku hali produkcyjnej. W związku z koniecznością podawania dużych ilości wody, konieczne było zadysponowanie wszystkich sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Bochni, jak również wszystkich jednostek OSP w Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz plutonu ratowniczo-gaśniczego „Bochnia” – wariant przemysłowy (siły i środki KP PSP w Bochni oraz KP PSP w Brzesku i Wieliczce). W pracach sztabu, jak również w działaniach wspomagających brały udział ponadto: przedstawiciel zakładu „Werner Kenkel”, Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bochni, Policja, Państwowe Ratownictwo  Medyczne. Łącznie  w ćwiczeniach udział wzięło 29 zastępów straży pożarnej oraz 105 strażaków. Jako źródło wody do celów gaśniczych wykorzystywano dwa zbiorniki przeciwpożarowe znajdujące się na terenie zakładu (o pojemności 745 m3 każdy) oraz przepływającą w pobliżu rzekę Rabę.

Ćwiczenia były oceniane przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP  w Krakowie, ponadto ćwiczenia osobiście wizytował z-ca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej. Oceniający stwierdzili, że osiągnięto zamierzone cele taktyczne, przetestowano i sprawdzono sprzęt pożarniczy, sprawdzono istniejące procedury oraz zasady prowadzenia działań ratowniczych na terenie zakładów przemysłowych, ponadto doskonalono zasady współpracy ze służbami współdziałającymi oraz zarządzaniem kryzysowym.

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”
Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”
Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”
Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

 

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

 

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”
Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”
Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

 

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

 

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

 

Powiatowe Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe pk. „OPAKOWANIA 2018”

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content