Wyciek substancji ropopochodnej do cieku wodnego – Bochnia ul. Na Buczków.

W dniu 05 lutego 2020r. około godziny 8:27 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bochni wpłynęło zgłoszenie dotyczące pojawienia się nieznanej substancji w cieku wodnym „kanał Buczkowski”.  Po dotarciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w cieku wodnym znajduje się film ropopochodny. Odnaleziono i zabezpieczono źródło wycieku substancji  (olej napędowy) z jednej z firm usytuowanych przy ul. Na Buczków w Bochni.  Dalsze działania polegały na utworzeniu na cieku wodnym zapór z kostek słomy i rękawów sorpcyjnych oraz dyspersji cieczy ropopochodnej w celu usunięcia i doczyszczenia powierzchni wody w cieku wodnym. Na miejsce działań przybył Dowódca JRG PSP w Bochni, Naczelnik Wydziału Ds. Operacyjno-Szkoleniowych KP PSP w Bochni, Policja, Straż Miejska, przedstawiciel Urzędu Miasta Bochnia  oraz przedstawiciele GIOŚ i WIOŚ Kraków delegatura Tarnów.  Przedstawiciele WIOŚ  pobrali próbki wody dalszych badań i analizy.  W działaniach które trwały  około 5 godzin brały udział zastępy KP PSP w Bochni oraz zastęp OSP Proszówki.

Opracowanie: mł. kpt. Cieśla Krzysztof
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni.

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content