Interwencje strażaków związane z silnie wiejącym wiatrem w powiecie bocheńskim

W nocy 23 lutego do południa 24 lutego 2020 r. powiat bocheński zmagał się z silnymi wiatrami. Na terenie powiatu odnotowano 25 interwencji związanych ze skutkami silnie wiejącego wiatru, w tym 5 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych, 4 uszkodzone budynki gospodarcze oraz 16 wiatrołomów. Na szczęście nikt nie ucierpiał zarówno ze strażaków jak i mieszkańców. W działaniach brały udział siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego. Łącznie w działaniach brało udział 35 zastępów oraz 175 strażaków.

Opracowanie: mł. kpt. Grzegorz Gac KP PSP w Bochni

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni, OSP Nowy Wiśnicz

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content