Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Łąkta Górna

W dniu 12 grudnia 2020 r. w miejscowości Łąkta Górna odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo tamtejszej jednostce OSP.

Samochód o wartości blisko 800 000 zł trafił do jednostki OSP Łąkta Górna w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bitwa o wozy”. Do nagrody premiowało uzyskanie najwyższej frekwencji w województwie, wśród gmin do 20 tys. mieszkańców, podczas I tury tegorocznych wyborów prezydenckich.

W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bukowiec, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Przemysław Przęczek, starosta bocheński Adam Korta, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Piotr Gadowski, wójt gminy Żegocina Wojciech Wrona, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Jerzy Błoniarz, prezes OSP Łąkta Górna Zdzisław Wrona, a także prezesi OSP z Żegociny i Rozdziela oraz druhowie – przedstawiciele OSP w Łąkcie Górnej. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Stanisław Szczygieł – powiatowy kapelan strażaków, proboszcz parafii Łąkta Górna – ks. Janusz Czajka oraz wikariusz ks. Mariusz Ogorzelec.

W swoich przemówieniach, zaproszeni goście jednogłośnie podkreślali, że wygrana jest zasługą odpowiedzialnej postawy obywatelskiej wszystkich mieszkańców gminy i że również wszystkim mieszkańcom będzie służył.

Życzymy druhom OSP aby pojazd był jak najczęściej wykorzystywany do ćwiczeń i pokazów, niż do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych

.

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna

 

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna

 

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna

 

Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna
Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna
Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna
Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łąkta Górna

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content