Narada Operacyjno-Szkoleniowa

W dniu 17 grudnia 2020 r. przy wykorzystaniu systemu wideokonferencji Komenda Powiatowa PSP w Bochni przeprowadziła naradę operacyjno – szkoleniową z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego.

W naradzie wzięli udział również:

 • mł. bryg. Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni,
 • Piotr Gadowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni,

Otwarcia narady a zarazem powitania wszystkich jej uczestników dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant zwrócił się z prośbą o pełne zaangażowanie wszystkich w Narodowy Program Szczepień COVID-19. Następnie Pan Komendant przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego, cele do realizacji w przyszłym roku oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.

W trakcie narady zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Dofinansowanie ze środków MSWiA jednostek OSP z powiatu bocheńskiego w 2020 r.
 2. Wymóg posiadania opinii technicznej dla pojazdów gaśniczych i specjalnych zakupionych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 3. Zapisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 ze zm.) – zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Szkolenia przeprowadzone w 2020 r. oraz plan szkolenia na 2021 r. dla druhów OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, nowe wytyczne Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie szkoleń.
 5. Narodowy Program Szczepień na COVID-19.
 6. Procedury dysponowania jednostek OSP do zdarzeń oraz obieg informacji pomiędzy jednostką OSP a SKKP w Bochni.
 7. Wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP w KSRG za rok 2020.
 8. Wytyczne KG PSP podczas działań związanych z COVID-19 oraz SARS-CoV2 – informacje ogólne i procedury KPP.
 9. BHP podczas działań ratowniczych.
 10. Ogólnopolską kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Matyasik

 

Narada Operacyjno-Szkoleniowa
Narada Operacyjno-Szkoleniowa

 

Narada Operacyjno-Szkoleniowa

 

Narada Operacyjno-Szkoleniowa

 

Narada Operacyjno-Szkoleniowa
Narada Operacyjno-Szkoleniowa

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content