Baza Telefoniczna

Centrala:

 tel. 14 611-60-97 lub 14 611-60-98

fax. 14 611-61-00

e-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl

EPUAP

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – tel. 14 614 92 35

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych – tel. 14 614 92 34

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 

 tel. 14 614 92 36 lub 14 614 92 37

fax. 14 611 96 61

 

Sekcja ds. :

– Organizacyjno-Kadrowych – tel. 14 614 92 31

– Kontrolno-Rozpoznawczych – tel. 14 614 92 33

– Kwatermistrzowsko-Technicznych – tel.14 614 92 30

Stanowisko pracy ds.:

– Bhp – tel. 14 614 92 33

– Finansów – tel.14 614 92 32

– Sekretariat – tel. 14 611 60 97 ; 14 611 60 98

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content