Załoga JRG

Obsada osobowa zmian służbowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

I

 1. mł. kpt. Cieśla Krzysztof – Dowódca Zmiany
 2. st. asp. Mariusz Szewczyk – Zastępca Dowódcy Zmiany
 3. mł. kpt. Aleksander Zwierniak
 4. asp. Krzysztof Satoła
 5. asp. Gołdas Tomasz
 6. mł. asp. Marcin Kasprzyk
 7. st. ogn. Aleksander Małek
 8. mł. asp. Robert Jodłowski
 9. st. ogn. Bogdan Dziewiński
 10. ogn. Wojciech Gorczyca
 11. mł. ogn. Grzegorz Małek
 12. st. sekc. Łukasz Bujak
 13. st. sekc.  Paweł Opach
 14. st. str. Chwała Krzysztof
 15. str. Zgłobicki Łukasz

II

 1. kpt. Dominik Węgrzynowski – Dowódca Zmiany
 2. st. asp. Górka Krzysztof – Zastępca Dowódcy Zmiany
 3. st. asp. Jan Dudek
 4. asp. Jacek Krawczyk
 5. mł asp. Tomasz Anielski
 6. mł. asp. Dudek Kamil
 7. mł.asp. Grzegorz Goćfin
 8. st. ogn.  Stanisław Dudek
 9. st. ogn. Kamil Kasprzyk
 10. ogn. Grzegorz Mocię
 11.  sekc. Daniel Banaś
 12.  sekc. Artur Strzyż
 13. st. str. Cybura Damian
 14. st. str. Czekaj Kamil
 15. str. Bartłomiej Siudak

III

 1. kpt. Mateusz Satoła – Dowódca Zmiany
 2. asp. sztab. Leszek Trąba – Zastępca Dowódcy Zmiany
 3. asp. Grzegorz Nowak
 4.  asp. Marcin Biłos
 5. mł. asp. Robert Surma
 6. mł. asp. Jarosław Wąsik
 7. mł. asp. Wilk Bartosz
 8. st. ogn. Sławomir Dychus
 9. st. ogn. Jarosław Obrał
 10. st. ogn. Tomasz Bujak
 11. ogn.  Krystian Przybyłko
 12. mł. ogn. Mateusz Tworzydło
 13. sekc. Paweł Brzegowy
 14. st. str. Sławomir Dziewiński
 15. str. Krystian Mochel

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content