Komórki Organizacyjne

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych:

Naczelnik wydziału – mł. bryg. mgr inż. Matyasik Paweł

Starszy specjalista – mł. kpt. mgr Klecki Łukasz

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych:

Starszy inspektor – mł. asp. mgr Trojanowski Robert

Inspektor – mgr inż. Lalik Marta

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych:

Kierownik sekcji – mł. bryg. mgr inż. Dymura Anna

Starszy specjalista – mł. bryg.  mgr inż. Sajak Witold

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych:

Kierownik sekcji – mł. bryg. mgr Mroczek Mirosław

Inspektor – inż. Kumor Waldemar

Stanowisko pracy ds. Finansów:

Główny księgowy – mł. bryg. mgr Kica Barbara

Inspektor – mgr Gawłowicz Małgorzata

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content