Plan szkolenia na 2018 rok

Plan szkolenia strażaków jednostek OSP w 2018 r.

1. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 13.01.2018 r.-27.03.2018 r.

Harmonogram zajęć

2. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 13.01.2018 r.-29.03.2018 r.

Harmonogram zajęć

3. Harmonogram zajęć szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP w terminie 06.04.2018r.-10.04.2018 r.

Harmonogram zajęć – szk. ratownictwo techniczne – 06-10.04.2018

4. Harmonogram zajęć szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP w terminie 06.04.2018r.-17.04.2018 r.

Harmonogram zajęć – szk. ratownictwo techniczne – 06.04.-17.04.2018 r.

5. Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego w terminie 18.05.-21.05.2018 r.

Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratown. 18.05.-21.05.2018 r.

6. Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego w terminie 18.05.-28.05.2018 r.

Harmonogram szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratown. 18.05.-28.05.2018 r.

7. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP)

Harmonogram szkolenia dowódców OSP 06.07-17.07.2018 r.

8. Szkolenie Naczelników OSP

Harmonogram szkolenia naczelników OSP 08.09.-10.09.2018 r.

9. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 22.09.2018 r.-03.12.2018 r.

Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków OSP w dn. 22.09-03.12.2018 r.

10. Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP w terminie 22.09.2018 r.-05.12.2018 r.

Harmonogram zajęć szkolenia podstawowego strażaków OSP w dn. 22.09-05.12.2018 r.

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content