Sprawy Komendy

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bochnia, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 7Szczegółowe zadania dla Państwowej Straży Pożarnej określone są aktach prawnych m.in. w ustawach: o Państwowej Straży Pożarnej oraz o ochronie przeciwpożarowej.

Podstawowe dane :

Komenda Powiatowa PSP w Bochni wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą mieści się w budynku 1 piętrowym, znajdującym się w pobliżu wyjazdu na obwodnicę miasta (droga krajowa K-4). Terenem działania jest obszar powiatu bocheńskiego o powierzchni 650 km2, na którym zamieszkuje ponad 103.674 tys. mieszkańców.

Rejon działania Komendy Powiatowej PSP w Bochni obejmuje swoim zasięgiem 9 jednostek administracyjnych tj.: miasto Bochnię, miasto i gminę Nowy Wiśnicz oraz gminy: Drwinia, Rzezawa, Bochnia, Lipnica Murowana, Żegocina, Trzciana, Łapanów
Na obszarze powiatu bocheńskiego funkcjonuje: 71 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 12 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na podległym terenie zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych między innymi:

Firma „Sinus”
Powyższe zakłady zostały zaklasyfikowane jako podmioty o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska

„Stalprodukt” S.A,
Spółdzielnia Ogrodnicza Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego “Zamvinex” w Łąkcie Górnej,

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni,

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content