Do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini”, wybrana została oferta złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

pełna treść informacji :

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [476.56 KB]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini”.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 4 października 2018 roku o godzinie 18:00.

treść informacji :

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [476.83 KB]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ochotnicza Straż Pożarna w Drwini: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwini.

treść ogłoszenia :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77d557f9-51ec-4d28-be92-98c45b1d35d5

 

Dokumenty do pobrania :

OSP Drwinia – SIWZ
OSP Drwinia – Załącznik nr 1 do SIWZ Szczeółowy opis zamówienia
OSP Drwinia – Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta
OSP Drwinia – Załącznik nr 3 do SIWZ – Spełnienie warunków udziału w postępowaniu
OSP Drwinia – Załącznik nr 4 do SIWZ – Przesłanki Wykluczenia z postępowania
OSP Drwinia – Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw
OSP Drwinia – Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
OSP Drwinia – Załącznik nr 7 do SIWZ – Przynależność do grupy kapitałowej
OSP Drwinia – Załącznik nr 8 do SIWZ – Klauzura RODO

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content