Materiały Szkoleniowe

Szkolenie strażaków ratowników OSP  część I

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych – pobierz
2. Służba wewnętrzna. Musztra 
– pobierz
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 
– pobierz
4. Drabiny pożarnicze 
pobierz
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany 
– pobierz
6. Proces spalania, a pożar 
– pobierz
7. Zadania strażaków w zastępie 
– pobierz
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej 
– pobierz
9. Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych 
– pobierz
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze 
– pobierz
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia 
– pobierz
12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń 
– pobierz
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie 
– pobierz

Szkolenie strażaków ratowników OSP część II

1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej 
2. Rozwój pożaru oraz film przedstawiający jego rozwój – 
pobierz , obejrzyj
3. Taktyka gaszenia pożarów – 
pobierz
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych – 
pobierz
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny – 
pobierz
6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno – ekologicznych – 
pobierz
7. Elementy pierwszej pomocy – 
pobierz

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
2. Budowa pojazdów samochodowych
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

Szkolenie dowódców OSP

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej – pobierz
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi – pobierz
3. Działania gaśnicze – pobierz
4. Działania ratownictwa na drodze – pobierz
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania – pobierz
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP – pobierz
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych – pobierz
8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP (JOT OSP)  – pobierz

Szkolenie naczelników OSP

1. Ceremoniał pożarniczy – pobierz
2. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP – 
pobierz
3. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP – 
pobierz
4. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej –
 pobierz
5. Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP – pobierz
6. Wybrane zagadnienia operacyjne – 
pobierz
7. Zaplecze logistyczne Ochotniczej Staży Pożarnej – 
pobierz

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

1. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
2. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
3. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp,autopomp oraz pomp używanych w OSP
5. Konserwacja i eksploatacja pił
6. Łączność i alarmowanie
7. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
8. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
9. Zasady bezpieczeństwa i ustawiania samochodów pożarniczych
10. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content