Szkolenia

PLAN SZKOLENIA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA ROK 2017

Plan szkoleń 2017

 

 1.  Szkolenie podstawowe strażaków ratowników realizowane od 14.01.2017 r. do 25.03.2017r. ( m. Bochnia, gm. Bochnia,  Rzezawa,  Drwinia ).

  harmonogram zajęć

 2.  Szkolenie podstawowe strażaków ratowników realizowane od 14.01.2017 r. do 28.03.2017r. ( gm. Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina, Lipnica Murowana ).

  harmonogram zajęć

 3. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP realizowane od 31.01.2017 r. 04.04.2017r. (gm. Bochnia, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina, Lipnica Murowana )

  Harmonogram zajęć Rat.tech.1

 4. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP realizowane od 31.01.2017 r. 11.04.2017r.( m. Bochnia, gm.  Rzezawa,  Drwinia )

  Harmonogram zajęć Rat.tech. 2

 5. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP realizowane w dniach 21.04.-24.04.2017 r.

  Harmonogram zajęć kurs konserwatorów 1

 6. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP realizowane w dniach 21.04.-09.05.2017 r

  Harmonogram zajęć kurs konserwatorów 2

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content